Akcjonariusze


Ostatnia aktualizacja 01.12.2020

PIĄTE WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI

W imieniu SETLLER Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowo – Akcyjna z siedzibą w Poznaniu przy ul. Katowickiej 69A/17 (numer KRS: 0000423732; numer NIP: 7822550196, dalej „Spółka”) jako Prezes Zarządu Komplementariusza SETLLER Spółki z o. o. w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywam wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w Zielonej Górze przy ul. Ceglanej 7, 65-211 Zielona Góra, w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach 9.00 – 14.00.

Prezes Zarządu Komplementariusza SETLLER Sp. z o. o.

Sebastian Falkowski

Ostatnia aktualizacja 16.11.2020

CZWARTE WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI

W imieniu SETLLER Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowo – Akcyjna z siedzibą w Poznaniu przy ul. Katowickiej 69A/17 (numer KRS: 0000423732; numer NIP: 7822550196, dalej „Spółka”) jako Prezes Zarządu Komplementariusza SETLLER Spółki z o. o. w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywam wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w Zielonej Górze przy ul. Ceglanej 7, 65-211 Zielona Góra, w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach 9.00 – 14.00.

Prezes Zarządu Komplementariusza SETLLER Sp. z o. o.

Sebastian Falkowski

Ostatnia aktualizacja 30.10.2020

TRZECIE WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI

W imieniu SETLLER Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowo – Akcyjna z siedzibą w Poznaniu przy ul. Katowickiej 69A/17 (numer KRS: 0000423732; numer NIP: 7822550196, dalej „Spółka”) jako Prezes Zarządu Komplementariusza SETLLER Spółki z o. o. w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywam wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w Zielonej Górze przy ul. Ceglanej 7, 65-211 Zielona Góra, w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach 9.00 – 14.00.

Prezes Zarządu Komplementariusza SETLLER Sp. z o. o.

Sebastian Falkowski

Ostatnia aktualizacja 15.10.2020

DRUGIE WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI

W imieniu SETLLER Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowo – Akcyjna z siedzibą w Poznaniu przy ul. Katowickiej 69A/17 (numer KRS: 0000423732; numer NIP: 7822550196, dalej „Spółka”) jako Prezes Zarządu Komplementariusza SETLLER Spółki z o. o. w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywam wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w Zielonej Górze przy ul. Ceglanej 7, 65-211 Zielona Góra, w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach 9.00 – 14.00.

Prezes Zarządu Komplementariusza SETLLER Sp. z o. o.

Sebastian Falkowski

Ostatnia aktualizacja 29.09.2020

PIERWSZE WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI

W imieniu SETLLER Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowo – Akcyjna z siedzibą w Poznaniu przy ul. Katowickiej 69A/17 (numer KRS: 0000423732; numer NIP: 7822550196, dalej „Spółka”) jako Prezes Zarządu Komplementariusza SETLLER Spółki z o. o. w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywam wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w Zielonej Górze przy ul. Ceglanej 7, 65-211 Zielona Góra, w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach 9.00 – 14.00.

Prezes Zarządu Komplementariusza SETLLER Sp. z o. o.

Sebastian Falkowski

Ostatnia aktualizacja 07.09.2020

NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW

Zarząd Setller Sp. z o. o. S.K.A. informuje o Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Wspólników, które odbędzie się w dn. 24.09.2020 o godz. 10:00 w Kancelarii Notarialnej Piotra Szyszko, mieszczącej się w Zielonej Górze przy ul. Niepodległości 22.